Obavještenje korisnicima općinske stipendije za akademsku 2016/2017. godinu

Općina Zavidovići obavještava redovne studente prvog i drugog ciklusa studija sa područja općine Zavidovići da su sredstva za općinsku stipendiju za akademsku 2016/2017. godinu isplaćena na bankovne račune studenata koji su se našli na konačnoj rang listi za dodjelu općinske stipendije za navedenu akademsku  godinu.