Lista odobrenih projekata za raspodjelu sredstava sa Transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Budžetu Općine Zavidovići za 2017. godinu

Općina Zavidovići objavila je 19.06.2017. godine  listu odobrenih projekata  za raspodjelu sredstava sa Transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Budžetu Općine Zavidovići za 2017. godinu.

PREUZIMANJE: Lista