Licitacija prikupljanjem pismenih ponuda za dodjelu javne površine u općini Zavidovići na period od 5 godina, radi postavljanja tipskih kioska namijenjenih za prodaju i pružanje usluga putem šaltera

 

Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova dana 08.05.2018. godine objavljuje Licitaciju prikupljanjem pismenih ponuda za dodjelu javne površine u općini Zavidovići na period od 5 godina, radi postavljanja tipskih kioska namijenjenih za prodaju i pružanje usluga putem šaltera.

PREUZIMANJE:
-LICITACIJA