Javni uvid u Prednacrt socioekonomske analize – Strategija integriranog razvoja općine Zavidovići 2017-2026 godine

Radna grupa za izradu Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017- 2026. godine izradila je Prednacrt Socio-ekonomske analize općine Zavidovići koja predstavlja polaznu tačku za dalju izradu strategije.

Socio-ekonomska analiza je postavljena na web stranicu Općine Zavidovići www.zavidovici.ba i ista se može preuzeti putem weba.

Molimo Vas da kao Partnerska grupa, najkasnije do 29.07.2016. godine dostavite svoje sugestije, primjedbe ili prijedloge za dopunu ili poboljšanje Socio-ekonomske analizena kontakt e-mail: ekonomski.poslovi@zavidovici.com.ba ili putem općinske pisarnice.

PREUZIMANJE: Prednacrt socioekonomske analize