Javni poziv za utvrđivanje liste upravitelja

Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova raspisala je 29.11.2017. godine Javni poziv za utvrđivanje liste upravitelja na području općine Zavidovići.

Pravo učešća na javnom pozivu za utvrđivanje liste upravitelja imaju privredna društva koja su prema Klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10), registrovana kod nadležnog suda za obavljanje slijedećih djelatnosti:

a) održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova,

b) pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama,

c) upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru.

Prijavu za Javni poziv treba dostaviti na pisarnicu općine Zavidovići ili putem pošte na adresu Općina Zavidovići, ulica “Safvet bega Bašagića” u zapečećenoj koverti sa naznakom  „Prijavu za Javni poziv za utvrđivanje liste upravitelja – NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA”.

Rok za prijavu po javnom pozivu je 15 dana od dana objave  na oglasnoj tabli Općine Zavidovići. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti Službi za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova, kancelarija 302, od 07 do 15,30 sati.

Uslove koje privredno društvo treba ispunjavati, dokumentaciju koju je potrebno dostaviti, te ostale pojedinosti Javnog poziva možete pogledati ovdje:

– Javni poziv