Javni poziv za sufinansiranje udruženja za djecu sa posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju iz Budžeta Općine Zavidovići za 2018. godinu

Općina Zavidovići dana 05.04.2018. godine objavljuje Javni poziv za sufinansiranje udruženja za djecu sa posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju iz Budžeta Općine Zavidovići za 2018. godinu.

PREUZIMANJE:

Javni poziv

– Prijavni obrazac