Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu prijedloga programa kapitalnih ulaganja iz Budžeta općine Zavidovići za 2018. godinu

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga projekata za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja iz budžeta Općine Zavidovići za 2018.g.

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva pristupila je izradi Programa kapitalnih ulaganja iz budžeta Općine Zavidovići za 2018. godinu.

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA PROJEKATA ZA IZRADU PRIJEDLOGA PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA IZ BUDŽETA OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2018. godinu.

Pravo predlaganja projekata za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja iz budžeta Općine Zavidovići za 2018. godinu  imaju svi građani pojedinci, udruženja građana i fondacije, predstavnici mjesnih zajednica, poduzetnici, privredna društva, općinske službe za upravu i svi drugi subjekti koji predlože projekat od interesa za veći broj građana.

III KRITERIJI

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva će, na osnovu dostavljenih prijedloga sačiniti Programa kapitalnih ulaganja iz budžeta Općine Zavidovići za 2018. godinu (dalje u tekstu: Program).

Program i kriteriji će biti dostavljeni Općinskom vijeću na usvajanje.

IV NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA/ZAHTJEVA

Prijedlozi projekata se dostavljaju isključivo na obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Obrasci za predlaganje projekata se mogu preuzeti na info pultu i web stranici Općine Zavidovići.

Popunjeni obrasci se dostavljaju na adresu:

Općina Zavidovići

„Prijedlog projekta za Program kapitalnih ulaganja“

S.B. Bašagića br. 1

72220 Zavidovići,

Ili lično na Pisarnicu Općine Zavidovići, do 20.10.2017. godine.

Nepotpuni obrasci se neće uzimati u razmatranje.

Za sve dodatne informacije ili nejasnoće možete se obratiti u Službu za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva, kancelarija 312 ili na telefon 032 878 314, lokal 119.

PREUZIMANJE:
– Obrazac prijedloga projekta