Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za ažuriranje Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2019.-2020.godina

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga projekata za ažuriranje Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2019.-2020.godina

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Ažuriranje Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2019.-2020. godina u 2019.godini .

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA PROJEKATA ZA IZRADU AŽURIRANOG PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI U 2019. godini.

Pravo predlaganja projekata za ažuriranje Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2018.-2020.godina u 2019. godinu  imaju svi građani pojedinci, udruženja građana i fondacije, predstavnici mjesnih zajednica, poduzetnici, privredna društva, općinske službe za upravu i svi drugi subjekti koji predlože projekat od interesa za veći broj građana.

III KRITERIJI

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva će, na osnovu dostavljenih prijedloga sačiniti ažurirani Plan kapitalnih investicija Općine Zavidovići u 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan).

Ažuriranje Plana će se vršiti samo u odnosu na projekte koji nisu sadržini u Planu kapitalnih investicija Općine Zavidovići za perod 2019.-2020. godine, broj:01-05-132/18-AP-7 od 31.01.2018.godine.

Bodovanje kandidiranih projekata će se vršiti na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija i sistema bodovanja projekata kandidiranih za Plan kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2019-2022. godine, broj: 02-05-3971/17 od 15.12.2017. godine, koju je usvojilo Općinsko vijeće Zavidovići na svojoj 15. sjednici održanoj 28.12.2017. godine, Zaključkom broj: 01-05-4029/17

Plan će biti dostavljeni Općinskom vijeću na usvajanje.

IV NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA/ZAHTJEVA

Prijedlozi projekata se dostavljaju isključivo na obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Obrasci za predlaganje projekata se mogu preuzeti na info pultu i web stranici Općine Zavidovići.

Popunjeni obrasci se dostavljaju na adresu:

Općina Zavidovići

„Prijedlog projekta za Plan kapitalnih investicija“

-S.B. Bašagića br. 1

72220 Zavidovići,

Ili lično na Pisarnicu Općine Zavidovići, do 31.12.2018. godine.

Nepotpuni obrasci se neće uzimati u razmatranje.

 

V DODATNE INFORMACIJE

Tekst javnog poziva je objavljen na Općinskoj web stranici www.zavidovici.ba na linku https://zavidovici.ba/javne-rasprave-i-oglasavanje/javni-pozivi/ , gdje se nalaze i sljedeći dokumenti:

Za sve dodatne informacije ili nejasnoće možete se obratiti u Službu za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva, kancelarija 312 ili na telefon 032 878 314, lokal 119.