JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa „Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, „Transfera za omladinske projektne aktivnosti“ i „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“,Budžeta Ze-do kantona za 2018.

Dana 20.11.2017. godine raspisan je javni poziv za predlaganje:

– projekata iz oblasti kulture,

– omladinskih projekata i

– projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika

koji će se sufinansirati iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za dostavu prijava je 20.12.2017. godine. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Ul. Kučukovići broj 2, 72000 Zenica.

PREUZIMANJE: