Javni poziv za dodjelu općinskih podsticaja sa “Transfera za razvoj poljoprivrede ” planiranog u Budžetu općine zavidovići za 2016. godinu

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Zavidovići (“Sl. glasnik Općine Zavidovići”, broj 5/08 i 5a/08), Programa utroška sredstava sa transfera za razvoj poljoprivrede, planiranog u budžetu Općine Zavidovići za 2016. godinu broj 08-14-983/16 od 10.03.2016. godine i Zakljućka Općinskog načelnika broj 02-14-985/16 od 11.03.2016. godine o usvajanju Programa, Općinski načelnik Zavidovići raspisao je Javni poziv za dodjelu općinskih podsticaja sa “Transfera za razvoj poljoprivrede ” planiranog u Budžetu općine zavidovići za 2016. godinu.

PREUZIMANJE: