Javni poziv poduzetnicima/poduzetnicama za dodjelu poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići

Općina Zavidovići raspisala je 17.09.2017. godine Javni poziv poduzetnicima/poduzetnicama za dodjelu poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići. Poziv se odnosi isključivo na mikro i male subjekte male privrede.

Integralni tekst Javnog poziva možete pogledati ovdje: Javni poziv

Poticaji se dodjeljuju kroz 6 mjera za koje aplikacione obrasce možete preuzeti ovdje:

– MJERA 1 (Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja privredne aktivnosti poduzetnika početnika)

– MJERA 2 (Subvencioniranje nabave i ugradnje mašina i opreme i uređenja poslovnog prostora)

– MJERA 3 (Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinansiranje iz IPA fondova Evropske unije namijenjenih poslovnom sektoru)

– MJERA 4 (Programi razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih, startupinkubator sl.)

– MJERA 5 (Subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite)

– MJERA 6 (Razvoj ženskog poduzetništva)

– Izjava o primljenoj državnoj pomoći male vrijednosti

Aplikacioni obrasci mogu se preuzeti i u Općini Zavidovići, Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva. Ostale informacije mogu se zazražiti na telefonskom broju 032/878-316, lok 119. Poziv ostaje otvoren do 20.10.2017. godine u 15,30 sati.
Zahtjev za dodjelu poticaja sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na pisarnicu Općine Zavidovići,lično ili poštom na adresu:

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

Komisija za ocjenu zahtjeva za dodjelu poticaja za razvoj

poduzetništva u općini Zavidovići – Mjera broj: ___

Ul. S.B. Bašagića br.1

72220 Zavidovići