Javni poziv poduzetnicima/poduzetnicama za dodjelu poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići

Ovaj javni poziv se odnosi isključivo na mikro i male subjekte male privrede (fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje devet i manje lica i čiji je ukupni godišnji prihod i/ili čiji je ukupni bilans stanja manji od 3.900.000,00 konvertibilnih maraka, odnosno koja zapošljavaju prosječno godišnje od 10 do 49 lica i čiji je ukupni godišnji prihod i/ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od 19.500.00,00 konvertibilnih maraka).

Poticaji se dodjeljuju kroz 5 mjera:

  1. Subvencioniranje troškova obuke novozaposlenih pri prvom zaposlenju  za poslove u proizvodnim djelatnostima
  2. Subvencioniranje unapređenja poslovanja
  3. Subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite
  4. Razvoj ženskog  poduzetništva
  5. Subvencioniranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora na području općine Zavidovići

Obrasce zahtjeva za dodjelu poticaja te predmetni Javni poziv moguće je preuzeti u Općini Zavidovići, Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva, te na web stranici Općine Zavidovići, www.zavidovici. Ostale informacije mogu se zatražiti na telefonskom broju 032/878-316, lok 119.

Zahtjev za dodjelu poticaja sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na pisarnicu Općine Zavidovići, lično ili poštom na adresu:

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

Komisija za ocjenu zahtjeva za dodjelu poticaja za razvoj

poduzetništva u općini Zavidovići – Mjera broj: ___

Ul. S.B. Bašagića br.1

72220 Zavidovići

 Poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, odnosno do 31.12.2018. godine u 15.30.

PREUZIMANJE: