Oglas za prodaju pet nekretnina

Oglas o prodaji nekretninaOpćina Zavidovići objavljuje dana 05.10.2017. godine oglas o prodaji nekretnina označenih sa: k.č. 1235/1, k.č. 1188/26  k.o. Zavidovići, k.č. 15/7, 15/31 i k.č. 15/32 k.o. Mustajbašići.

PREUZIMANJE: