Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2017/2018. godinu

Obavještavaju se studenti sa područja Općine Zavidovići da je dana 13.03.2018. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona objavilo konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2017/2018.godinu.

Tekst konkursa i Kriteriji za dodjelu stipendija mogu se pogledati na oglasnoj ploči Općine Zavidovići, kao i na web stranici Općine Zavidovići i web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

PREUZIMANJE: