Poziv na javnu raspravu

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

U skladu sa planom javne rasprave ZDKpo Nacrtu Zakona o javnom okupljanju pozivaju se zainteresovani pojedinci , udruženja građana i druga pravna lica na javnu raspravu koja će se održati u Velikoj sali Općine Zavidovići dana 11.05.2016. godine sa početkom u 12:00 sati.

Nacrt Zakona o javnom okupljanju možete preuzeti na web stranicama www.zdk.ba i www.mupzdk.gov.ba

Svoje prijedloge , mišljenja i sugestije po navedenom Nacrtu Zakona možete dostaviti u pisanoj formi Službi za upravu društevnih djelatnosti i opću upravu Općine Zavidovići do 10.05.2016. godine ili iste iznijeti na gore navedenoj javnoj raspravi .