Javna rasprava po Nacrtu Elaborata za zaštitu izvirišta “Izron-Suha” i Nacrtu Elaborata za zaštitu izvorišta”Tajašnica”

Odredbom člana 11. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitinih mjera za izvorište voda za javno vodosnadbjevanje stanovništva („Službene novine Federacije Bosne i Hercegvine“ broj:88/12) propisano je da općinski organ uprave nadležan za vode, na čijem području se nalazi izvorište, dužan je između ostalog da na osnovu nacrta Elaborata zaštite izvorišta organizuje provođenje javne rasprave.

Radi navedenog Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova organizuje provođenje javne rasprave u roku od 15 dana ( u periodu od 16.01.2020. godine do 31.01.2020. godine)

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Elaborata za zaštitu izvorišta „Izron-Suha“ i Nacrtu elaborata za zaštitu izvorišta „Tajašnica“, u roku od 15 dana (od 16.01.2020. godine do 31.01.2020. godine).

Usmena javna rasprava održat će se 28.01.2020.godine (UTORAK) u 12,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova, dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku.

Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova će prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o zaštitnim zonama izvorišta „Izron“ i „Tajašnica“ vodovoda Suha općine Zavidovići voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po Nacrtu.

Sva zainteresirana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid u predmetne  Nacrte svakim radnim danom u Općini Zavidovići, kancelarija 215, II sprat.

Elaborat ZAŠTITA IZVORIŠTA IZRON

Elaborat ZAŠTITA IZVORIŠTA TAJAŠNICA