Javna rasprava po Nacrtu Strategije kulturne politike općine Zavidovići za period 2018-2023. godine

Općinsko vijeće Zavidovići na 13. sjednici održanoj 31.10.2017. godine, razmatralo je i usvojilo Nacrt Strategije kulturne politike općine Zavidovići za period 2018-2023. godine.

Nacrt Strategije kulturne politike općine Zavidovići za period 2018-2023. godine dostavlja se na javnu raspravu zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu i Radna grupa za izradu Strategije kulturne politike općine Zavidovići za period 2018-2023. godine, organizuju javnu raspravu koja će se održati 28.11.2017. godine (UTORAK ) u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno putem pisarnice Općine Zavidovići ili na e-mail adresu: drustvene.djelatnosti@zavidovici.com.ba, a po Nacrtu Strategije kulturne politike do 15.12.2017. godine.

Nacrt Strategije kulturne politike općine Zavidovići sa zaključkom Općinskog vijeća, broj 01-40-3748/17-AP-5 od 31.10.2017. godine može se preuzeti sa WEB stranice Općine Zavidovići – www.zavidovici.ba ili direkno u Službi za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu općine Zavidovići.

Za sve informacije po predmetnom nacrtu, zainteresovana pravna i fizička lica  mogu se obratiti u kancelariju broj 205 – II sprat Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE:
Obavijest o održavanju javne rasprave po Nacrtu Strategije kulturne politike općine Zavidovići za period 2018- 2023. god.
Nacrt Strategije kulturne politike općine Zavidovići za period 2018. – 2023. godine.