Javna rasprava po Nacrtu Odluke o zauzimanju javnih površina

Općinsko vijeće Zavidovići na  9. sjednici održanoj 28.06.2017.godine, razmatralo je Nacrt Odluke o zauzimanju javnih površina.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt Odluke o zauzimanju javnih površina, te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Odluke o zauzimanju javnih površina, u roku od 30 dana (od 29.06.2017.godine do 31.07.2017. godine).

Javna rasprava održat će se 13.07.2017.godine(ČETVRTAK) u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova, dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova će prilikom utvrđivanja Prijedlogaodluke o zauzimanju javnih površina, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.