Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići i Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići

Općinsko vijeće Zavidovići na 21. sjednici održanoj dana 30.04.2018. godine, razmatralo je:
– Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići,
– Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar II“  Zavidovići,
– Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići,
– Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići,
– Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići,
– Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrte odluka sa obrazloženjem, te donijelo zaključke kojim se navedeni akti upućuju na javnu raspravu.

Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma organizuje javnu raspravu koja će se održati 22.05.2018. godine (UTORAK) u 14,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići, po:
– Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići,
– Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar II“  Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije po navedenim Nacrtima odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno u roku od 30 dana (od 01.05.2018. do 30.05.2018.godine).

Javni uvid u navedenu dokumentaciju kao i pojašnjenja možete ostvariti u toku radnog vremena na drugom spratu zgrade Općine Zavidovići, u kancelariji broj 221.

PREUZIMANJE:
Obavještenje o javnoj raspravi, 22.05.2018. godine

Regulacioni plan “Centar II”


Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići
Zaključak Općinskog vijeća, Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići
Zaključak Općinskog vijeća, Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići