Javna rasprava po Nacrtu Odluke o socijalno neprofitnom stanovanju

Općinsko vijeće Zavidovići na  9. sjednici održanoj 28.06.2017. godine, razmatralo je Nacrt odluke o socijalno neprofitnom stanovanju.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o socijalno neprofitnom stanovanju,  te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o socijalno neprofitnom stanovanju,  u roku od 30 dana (od 29.06.2017.godine do 31.07.2017. godine).

Javna rasprava održat će se 12.07.2017.godine (SRIJEDA) u 12,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu  ekonomskih poslova i poduzetništva, dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva će prilikom utvrđivanja Prijedlogaodluke o socijalno neprofitnom stanovanju, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.