Javna rasprava po Nacrtu odluke o priznanjima općine Zavidovići (30.12.2016.)

Općinsko vijeće Zavidovići na 3. sjednici održanoj 30.12.2016.godine, razmatralo je Nacrt odluke o priznanjima općine Zavidovići.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o priznanjima općine Zavidovići, te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o priznanjima općine Zavidovići, u roku od 30 dana (od 30.12.2016.godine do 30.01.2017. godine).

Javna rasprava održat će se 26.01.2017.godine(ČETVRTAK) u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Nakon provedene javne rasprave Kabinet općinskog načelnika, dužan je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Kabinet općinskog načelnika će prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o priznanjima općine Zavidovići, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.

PREUZIMANJE:
– Poziv na javnu raspravu po Nacrtu odluke o priznanjima općine Zavidovići
– Zaključak po Nacrtu odluke o priznanjima općine Zavidovići
– Nacrt odluke o priznanjima općine Zavidovići