Javna rasprava po Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići

Općinsko vijeće Zavidovići na  21. sjednici održanoj 30.04.2018. godine, razmatralo je Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići, te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Javna rasprava održat će se 22.05.2018.godine (UTORAK) u 16,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići (od 01.05.2018.godine do 30.05.2018. godine).

U prilogu vam dostavljamo Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići kao i Zaključak Općinskog vijeća.

PREUZIMANJE:
Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići
Zaključak Općinskog vijeća o upućivanju Nacrta u javnu raspravu