Javna rasprava po Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Općinsko vijeće Zavidovići na 44. sjednici održanoj 08.09.2016.godine, razmatralo je Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Akcionog plana društvene povezanosti u zajednici Općine Zavidovići, u roku od 60 dana (od 08.09.2016.godine do 07.11.2016. godine). Javna rasprava održat će se 28.09.2016.godine(SRIJEDA) u 12,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova, dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu može se preuzeti na linku ispod teksta.

PREUZIMANJE:
– Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
– Zaključak Općinskog vijeća po Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
– Poziv na javnu raspravu po Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu