Javna rasprava po Nacrtu odluke o davanju saglasnosti za nadziđivanje zgrade zv. „Stara općina“

Općinsko vijeće Zavidovići na  10. sjednici održanoj 31.07.2017. godine, razmatralo je Nacrt Odluke o davanju saglasnosti za nadziđivanje zgrade zv. „Stara općina“.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt Odluke o davanju saglasnosti za nadziđivanje zgrade zv. „Stara općina“,  te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Odluke o davanju saglasnosti za nadziđivanje zgrade zv. „Stara općina“,  u roku od 30 dana (od 01.08.2017.godine do 31.08.2017. godine).

Javna rasprava održat će se 17.08.2017.godine (ČETVRTAK) u 14,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma, dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma će prilikom utvrđivanja Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za nadziđivanje zgrade zv. „Stara općina“ voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.