Javna rasprava po Nacrtu odluke o administrativnim taksama općine Zavidovići

Općinsko vijeće Zavidovići na 8. sjednici održanoj 24. i 25.05.2017.godine, razmatralo je Nacrt odluke o administrativnim taksama općine Zavidovići.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o administrativnim taksama općine Zavidovići, te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o administrativnim taksama općine Zavidovići, u roku od 30 dana (od 26.05.2017.godine do 26.06.2017. godine).

Javna rasprava održat će se 14.06.2017.godine(SRIJEDA) u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu, dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu će prilikom utvrđivanja Prijedlogaodluke o administrativnim taksama općine Zavidovići, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.