Javna rasprava po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu i Nacrtu odluke o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu

Općinsko vijeće Zavidovići na 2.sjednici održanoj 14.12.2016.godine, razmatralo je i usvojilo Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu i Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu.

Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu i Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu dostavljen je na javnu raspravu zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništvo organizuje javnu raspravu koja će se održati 17.12.2016.godine (SUBOTA) u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu i Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta za 2017.godinu u roku od 5 dana (od 14.12.2016.godine do 19.12.2016. godine).

Za sve informacije po predmetnim nacrtima, zainteresovana pravna i fizička lica   mogu se obratiti u kancelariju broj 317 – III sprat Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE:
– Poziv na javnu raspravnu po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu i Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu

– Zaključak Općinskog vijeća Zavidovići po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu
– Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu

– Zaključak Općinskog vijeća po Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu

– Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu