Javna rasprava po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2016. godinu i Nacrtu odluke o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2016. godinu

Općinsko vijeće Zavidovići na 35. sjednici održanoj 26.11.2015.godine, razmatralo je i usvojilo Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2016. godinu i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2016.godinu.

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništvo organizuje javnu raspravu koja će se održati 04.12.2015.godine (PETAK) u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2016. godinu i Nacrtu odluke o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2016. godinu u roku od od 15 dana (od 26.11.2015. godine do 11.12.2015. godine).

Za sve informacije po predmetnim nacrtima, zainteresovana pravna i fizička lica mogu se obratiti u kancelariju broj 324 i 310 – III sprat Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE:
– Poziv na javnu raspravu po Nacrtu Budžeta za 2016. godinu i Nacrtu odluke o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2016. god
– Zaključak Općinskog vijeća Zavidovići
– Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2016. godinu
– Zaključak Općinskog vijeća
– Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2016. godinu