OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA

OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA  U 2020 GODINI

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Zimsko održavanje lokalnih cesta za sezonu 2020./2021. godinu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA –Nabavka iznajmljivanja printera za potrebe  Općine zavidovići za 2020. godinu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Izgradnja oborinske kanalizacije Ekonomija-Batvice

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Nabavka, isporuka i ugradnja betona za potrebe modernizacije cesta na području općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Nabavka 500 paketa osnovnih prehrambenih i higijenskih artikala

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Završetak izgradnje mosta preko rijeke gostović u naselju Sinanovići na lokalitetu “7.km” regionalnog puta Zavidovići-Ponijeri-Kakanj

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ “PAŠIN KONAK”


OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA  U 2019 GODINI

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Sanacija puta Zavidovići-Dolina-Globarica- I FAZA

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Uređenje infrastrukture naselja Vučjak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Održavanje lokalnih puteva

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Održavanje gradskih ulica 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Izrada digitalnog katastra komunalnih uređaja za cijelo područje općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik za naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja, MZ Krivaja-Smailbašići i MZ Pašin Konak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Rekonstrukcija puta Zavidovići-Pašin Konak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Zavidovići za sezonu 2019/2020 godinu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Izgradnja mosta preko rijeke Gostović u Stipovićima

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Sanacija lijeve obale rijeke Bosne u naselju Omećak, Općina Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Izgradnja poduzetničke zone Ekonomija-Batvice


OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA  U 2018 GODINI

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Sanacija klizišta “Omećak”

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Izvođenje radova na tekućem i vanrednom održavanju nekategorisanih puteva

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Sanacija klizišta na području općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Zamjena stolarije i izrada termo-fasade na objektu JU OŠ “Gostović” Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine zavidovići za sezonu 2018/2019 godinu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Rekonstrukcija lokalnih puteva na području općine Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Rekonstrukcija ulica i javnih površina u gradu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Rekonstrukcija puta Zavidovići-Pašin Konak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Sanacija lokalnog puta Zavidovići-Vrbica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Održavanje i sanacija gradskih ulica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Održavanje lokalnih puteva

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Izgradnja mosta preko rijeke Gostović u naselju Sinanovići na lokalitetu “7.km” regionalnog puta Zavidovići-Ponijeri-Kakanj

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Zamjena stolarije i izrada termo-fasade na objektu ju “Srednja Tehnička Škola” Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Sanacija i zatvaranje gradske deponije

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Nastavak rekonstrukcije mosta za laki saobraćaj u naseljenom mjestu Stipin Han na rijeci Krivaji-dodatni radovi


OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA  U 2017 GODINI

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Sanacija sportske dvorane i dogradnja anexa svlačionica Osnovne škole Kovači, Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Zavidovići za sezonu 2017/2018 godinu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Održavanje i sanacija gradskih ulica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Tekuće i vanredno održavanje nekategorisanih puteva

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Održavanje lokalnih puteva

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Izgradnja Lamele i stambeno-poslovnog objekta u ulici Radnička na parceli označenoj kao k.č. 672/7 k.o. Zavidovići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Izgradnja poduzetničke zone Ekonomija-Batvice


OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA  U 2016 GODINI

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Zavidovići za sezonu 2016/2017 godina

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Sanacija klizišta na području općine Zavidovići u okviru realizacije projekta provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Održavanje nekategorisanih puteva

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA –Izgradnja ulice Mehmed paše Sokolović

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA – Održavanje lokalnih puteva