POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2022 GODINU

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Pružanje usluga reprezentacije i restorana za goste i delegacije Grada Zavidovići za period avgust-decembar 2022. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Pružanje usluga pranja putničkih i vatrogasnih vozila, zamjene, balansiranja i ljepljenja guma na vozilima u vlasništvu i korištenju Općine Zavidovići za 2022. godinu

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE –POZIV ZA DOST A VU PONUDA ZA PRUZANJE HOTELSKIH USLUGA SMJESTAJA GOSTIJU OPCINE ZA VIDOVICI ZA 2022. GODINU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Pružanje usluga stručnog obrazovanja za službenike i namještenike općine Zavidovići za 2022 godinu.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Pružanje usluga restorana za goste i delegacije Općine za Zavidovići za 2022. Godinu


POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021 GODINU
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Pružanje usluga stručnog usavršavanja, seminara i edukacija za zaposlene Općine za Zavidovići za 2021. Godinu
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Pružanje usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za potrebe općine Zavidovići za 2021. Godinu
POZIV ZA DSOTAVU PONUDE – Pružanje usluga restorana za goste i delegacije Općine za Zavidovići za 2021. GodinuPOZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2020 GODINU
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Pružanje usluga stručnog usavršavanja seminara i edukacija za zaposlene Općine Zavidovići za 2020. godinu
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Pružanje usluga restorana za goste i delegacije Općine Zavidovići za 2020. godinu
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Pružanje usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za potrebe Općine Zavidovići za 2020. godinu