PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2022 GODINU

Plan javnih nabavki Općine Zavidovići za 2022. godinu
Plan javnih nabavki Općine Zavidovići za 2022 godinu ažuriran sa 12.04.2022. godine
Plan javnih nabavki Grada Zavidovića za 2022. godinu ažuriran sa 30.06.2022. godine
Plan javnih nabavki Grada Zavidovića za 2022. godinu ažuriran sa 30.09.2022. godine
Plan javnih nabavki Grada Zavidovića za 2022. godinu ažuriran sa 30.12.2022. godine


JANVE NABAVKE KOJE NISU PLANIRANE PLANOM JAVNIH NABAVKI OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2022. GODINU

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka guma i opreme za vozila koja koriste vatrogasci PVJ Grada Zavidovići

ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka rezača papira matičnog ureda i televizora za potreba videonadzora u gradskoj upravi grada Zavidovići

ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka i isporuka Rack ormara za potrebe opremanja nove server sobe u gradskoj upravi grad Zavidovići

ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka, transport i isporuka spojnog materijala za sanaciju visećeg mosta u naselju Hadžići

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka, transport i isporuka talpi za sanaciju visećeg mosta u naselju Hadžići

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka i ugradnja procesora semaforskog uređaja “Telecom V2”

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Prevoz opreme

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Asfaltiranje puteva na području mjesnih zajednica grada Zavidovića

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Emitovanje čestitke u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine u reklamnim blokovima

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Sanacija ograde na mostu u ulici Rocandelle

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Izgradnja pristupnog puta prema rezervoaru u Vozućoj

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Sanacija klizišta u ulici Uljički put I faza

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Sanacija ceste Zavidovići-Dolina-Globarica III faza

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Sanacija fasade u JU OŠ “Hajderovići”

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Radovi na sanaciji objekta društvenog doma u MZ Mećevići u fazi II projekta “Jačanje uloge MZ u Bosni”

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Print i montaža banera sa aluminijskim opšovima

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka pancir osigurača

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka plina acetilen,CO2 i kisik

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka i ugradnja opreme za DMA i mjerenje gubitka u vodovodnom sistemu

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE –Rekonstrukcija nerazvrsane ceste Grab

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka i isporuka opreme za upravljanje vodovodnim sistemom

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Sanacija nerazvrstane ceste – priključak na ulicu Zlatnih ljiljana

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Asfaltiranje lokalnog puta Vikovići-Donji Jusići II faza

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE –Rekonstrukcija ceste u Dolini

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Servis tableta otključavanja tableta Lenovo M10

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka i ugradnja betonskih klupa na spomeniku u Dolini

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka bezalkoholnog pića za potreba obilježavanja praznika 15. septembar

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Završetak asfaltiranja dionice lokalnog puta Žioke-Mahoje-Potok

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka transport i isporuka cement-betona

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Investiciono održavanje i sanacaija dijela lokalnog puta Krivaja -Smailbašići -Fazlići

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Sanacija trotoara na mostu u ulici Dr. Pinkasa Bandta

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Asfaltiranje puta Vikovići – Donji Jusići

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – – Asfaltiranje puta prema Brašljevinama

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalne ceste Donja Lovnica -Gornja Lovnica III faza