PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2022 GODINU

Plan javnih nabavki Općine Zavidovići za 2022 godinu
Plan javnih nabavki Općine Zavidovići za 2022 godinu ažuriran sa 12.04.2022 godine


JANVE NABAVKE KOJE NISU PLANIRANE PLANOM JAVNIH NABAVKI OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2022. GODINU