PLAN JAVNIH NABAVKI GRADA ZAVIDOVIĆI ZA 2023 GODINU