Obavještenje o ponovljenoj javnoj nabavci “ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA SEZONU 2015/2016”

Općina Zavidovići dana objavljuje obavještenje o javnoj nabavci ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA SEZONU 2015/2016.

PREUZIMANJE: Obavještenje