OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka i isporuka printera, uređaja za plastificiranje, diktafona, bežičnih miševa, eksternih hard-diskova, svičeva i monitora za potrebe Općine Zavidovići