Obavještenje o javnoj nabavci “TRANSPORT I ISPORUKA CEMENT-BETONA MARKE MB 30 ZA POTREBE MODERNIZACIJE CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI>”

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništvo objavila je dana 22.09.2017. godine obavještenje o javnoj nabavci TRANSPORT I ISPORUKA CEMENT-BETONA MARKE MB 30 ZA POTREBE MODERNIZACIJE CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI.

PREUZIMANJE: Obavještenje