Obavještenje o javnoj nabavci “SANACIJA SPORTSKE DVORANE I DOGRADNJA ANEXA SVLAČIONICA OSNOVNE ŠKOLE KOVAČI”

Služba za upravu Ekonomskih poslova i poduzetništvo, dana 10.03.2017. godine objavila je Odluku i Obavještenje o javnoj nabavci za SANACIJU SPORTSKE DVORANE I DOGRADNJU ANEXA SVLAČIONICA OSNOVNE ŠKOLE KOVAČI.

Preuzimanje: