Obavještenje o javnoj nabavci “Sanacija krova na zgradi Razvojne agencije Zavidovići”, broj: 1374-7-3-11-3-5/18

Općina Zavidovići dana 19.02.2018. godine objavljuje obavještenje o javnoj nabavci “Sanacija krova na zgradi Razvojne agencije Zavidovići”.

PREUZIMANJE: Obavještenje