Obavještenje o javnoj nabavci “SANACIJA KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA PROVOĐENJA PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA”

Općina Zavidovići dana 18.05.2016. godine objavljuje obavještenje o javnoj nabavci ” SANACIJA KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA PROVOĐENJA PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA”.

PREUZIMANJE: Obavještenje