Obavještenje o javnoj nabavci “SANACIJA I ZATVARANJE GRADSKE DEPONIJE”

Općina Zavidovići dana 06.02.2018. godine objavljuje obavještenje o javnoj nabavci SANACIJA I ZATVARANJE GRADSKE DEPONIJE.

PREUZIMANJE: Obavještenje