Obavještenje o javnoj nabavci “REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE POSTOJEĆE DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINE ZAVIDOVIĆI I IZGRADNJE PRATEĆIH SADRŽAJA PRILAGOĐENIH REGIONALNOM KONCEPTU ODLAGANJA OTPADA”

Općina Zavidovići objavljuje obavještenje o javnoj nabavci “REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE POSTOJEĆE DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINE ZAVIDOVIĆI I IZGRADNJE PRATEĆIH SADRŽAJA PRILAGOĐENIH REGIONALNOM KONCEPTU ODLAGANJA OTPADA”.

PREUZIMANJE: Obavještenje