Obavještenje o javnoj nabavci “REKONSTRUKCIJA I SANACIJA DIJELA LOKALNE CESTE ZAVIDOVIĆI-PAŠIN KONAK”

Služba za upravu ekonosmkih poslova i poduzetništvo, dana 14.03.2017. godine objavila je Obavještenje o pokretanju javne nabavke REKONSTRUKCIJA I SANACIJA DIJELA LOKALNE CESTE ZAVIDOVIĆI-PAŠIN KONAK

Preuzimanje: Obavještenje