Obavještenje o javnoj nabavci “NABAVKA I ISPORUKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I PRIBORA ZA POTREBE OPĆINE ZA 2017. GODINU”

Općina Zavidovići dana 14.12.2016. godine objavljuje obavještenje o javnoj nabavci “NABAVKA I ISPORUKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I PRIBORA ZA POTREBE OPĆINE ZA 2017. GODINU”.

PREUZIMANJE: Obavještenje