Obavještenje o javnoj nabavci “ISPORUKA ZAMJENSKIH TONERA ZA POTREBE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2018. GODINU”

Općina Zavidovići dana 21.12.2017. godine objavljuje obavještenje o javnoj nabavci ISPORUKA ZAMJENSKIH TONERA ZA POTREBE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2018. GODINU.

PREUZIMANJE: Obavještenje