Obavještenje o javnoj nabavci “ISPORUKA ZAMJENSKIH TONERA ZA POTREBE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016. GODINU”

Općina Zavidovići dana 22.03.2016. godine objavljuje obavještenje o javnoj nabavci ” ISPORUKA ZAMJENSKIH TONERA ZA POTREBE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016. GODINU”.

PREUZIMANJE: Obavještenje