Obavještenje o javnoj nabavci “ISPORUKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I PRIBORA ZA POTREBE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2018. GODINU”

Općina Zavidovići dana 11.12.2017. godine objavljuje obavještenje o javnoj nabavci ISPORUKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I PRIBORA ZA POTREBE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2018. GODINU.

PREUZIMANJE: Obavještenje