Obavještenje o javnoj nabavci “ISPORUKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I PRIBORA ZA POTREBE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016. GODINU”

Općina Zavidovići dana 13.05.2016. godine objavljuje obavještenje o javnoj nabavci “ISPORUKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I PRIBORA ZA POTREBE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016. GODINU”.

PREUZIMANJE: Obavještenje