IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SPORTSKE DVORANE KOD JU “DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” ZAVIDOVIĆI I PRIBAVLJANJE ELABORATA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GLAVNOG PROJEKTA

Obavještenje o javnoj nabavci izrada glavnog projekta sportske dvorane kod JU druga osnovna škola