IZVJEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA

IZVJEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021. GODINU

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Štampanje i sukcesivna isporuka administrativnih taksenih maraka općine zavidovići za potrebe Općine Zavidovići za 2021. godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Koprodukcijski ugovor o snimanju televizijskog programa za 2021. godinu od Aprila do Decembra

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Koprodukcijski ugovor o snimanju radijskog programa za 2021. godinu od Aprila do Decembra

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Pružanje usluge pdržavanja IMELDMS za 2021 godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Pružanje ugostiteljskih usluga u zgradi Općine Zavidovići za potrebe reprezentacije za 2021. godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Koprodukcijski ugovor o snimanju televizijskog programa za 2021. godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Koprodukcijski ugovor o snimanju radijskog programa za 2021. godinu


IZVJEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Postavljanje instalacije slabe struje,računarske mreže i vatrodojave u novoj šallter sali i biznis centru Općine Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izrada i isporuka stolova i polica za biznis centar i novu šalter salu Općine Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izrada i isporuka stolova i polica za biznis centar i novu šalter salu Općine Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Rad na računarskoj mreži za unos izbornih podatka na internet konekciji

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Štampanje biltena o radu Općine Zavidovići za 2017,2018,2019 i 2020 godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Ugostiteljske usluge za naše goste iz Agencije za zaštitu nacionalnih spomenika Sarajevo

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Servis kopir aparata

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Pružanje konsultantskih usluga na implementaciji nove verzije informacionog sistema kroz module ImelDMS, ImelBIS i
imelE-UPRAVA

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka rezervnih djelova za teretna vozila

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Pružanje usluga prijevoza  

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Pružanje ugostiteljskih usluga za goste

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Pružanje ugostiteljskih usluga za goste

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Pružanje ugostiteljskih usluga za goste

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Pružanje ugostiteljskih usluga za goste

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Pružanje ugostiteljskih usluga u zgradi Općine Zavidovići za potrebe reprezentacije za 2020. godinu  

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka i isporuka pirotehničkih sredstava za ispaljivanje iz Ramazanskog topa u svrhu obilježavanja početka iftara za 2020.  godinu  

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Isporuka cvjetova, buketa i ikebana za potrebe Općine Zavidovići za 2020. godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka i isporuka reklamnih kesa za potrebe općine Zavidovići za 2020. godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka i isporuka šolja sa logom Općine Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Pružanje ugostiteljskih usluga, svečane večere za delegaciju bratske općine Nilufer, Republika Turska

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka i isporuka nosača za interaktivni ekran za potrebe Općine Zavidovići  

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka limenog sandučeta za poštu  

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Zamjena ulja , filtera i stabilizatora na putničkom motornom vozilu škoda fabia  

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Servisne usluge na automobili škoda fabia j65-k-108-popravka podizača stakla

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Servisne usluge na motornom vozilu škoda fabia j65-k-108

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Isporuka i montaža pleksiglasa na infopultovima u prizemlju  

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Zamjena motornog ulja na vozilu škoda fabia e92 -m-303

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Isporuka antivirotik sredstva

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Isporuka tonera za printer b 215

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka 500 paketa osnovnih prehrambenih i higijenskih artikala

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Održavanje izletišta Kamenica

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Ucjevljenje otvorenog kanala fekalnih voda u naseljenom mjestu Dragovac, općina Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka i isporuka kanalizacijskih cijevi za ucjevljenje potoka u naseljenom mjestu Rijeka, mjesna zajednica Krivaja-Smajlbašići, općina Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka i ugradnja betonskih stubova za izgradnju javne rasvjete u naseljenom mjsestu Livade i Dragovac, općina Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Pročišćavanje vodokanalizacionih instalacija

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka materijala i usluga šivanja platnenog okvira za tv

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Uređenje 8 lokacija za postavljanje zelenih otoka

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka, montaža i balansiranje zimskih guma na putničkom vozilu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Ugradnja ulaznih vrata sa nadsvjetlom sa ugradnjom i prepravkom postojećeg zida

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Isporuka tonera za printere b 2015

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka i isporuka dezinfekcionih sredstava u svrhu pojačanih mjera preventivne zaštite od corona Virusa za potrebe općine Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Vršenje dnevnog stručnog nadzora za dodatne radove na izgradnji vodovoda Rasječenica Brezik za naselja u mz Brezik, mz Krivaja, mz Krivaja-Smailbašići i mz Pašin konak

IZVJEŠTAJ O NABAVCI –Izgradnja dijela vodovodne distributivne mreže u industrijskoj zoni Ekonomija-Batvice

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Vršenje dnevnog stručnog nadzora na rekonstrukciji ulica u naselju Vučjak

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izgradnja distributivnog voda vodovoda Sedra

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Vršenje dnevnog stručnog nadzora na izgradnji vodovoda Sedra

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Vršenje dnevnog stručnog nadzora na završetku izgradnje mosta preko rijeke Gostović u naselju Sinanovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Vršenje dnevnog stručnog nadzora na izvođenju radova sanacije puta Zavidovići-Dolina-Globarica  I faza

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Vršenje dnevnog stručnog nadzora na uređenju parking prostora, a u okviru projekta Unapređenje turističke ponude izletišta Kamenica i Spomenika prirode Tajan

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka i isporuka betona za betoniranje puta u naseljenom mjestu Donji Bajvati općina Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Adaptacija prostorija u dijelu prizemlja upravne zgrade Općine Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih cijevi za potrebe izgradnje i proširenja kanalizacione mreže na području općine Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izgradnja oborinske kanalizacije u poduzetničkoj zoni “Ekonomija-Batvice”

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka i ugradnja asfalta za potrebe modernizacije cesta na području općine Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka, isporuka i ugradnja betona c 25/30 (mb 30) za potrebe modernizacije cesta na području općine Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka, transport i isporuka posuda za otpad – kontejneri od laminata od staklene vune

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Redovno održavanje lokalnih cesta

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Redovno održavanje gradskih i prigradskih ulica

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Rekonstrukcija dijela ulice Oslobodilaca Kleka

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Rekonstrukcija dijela ulice Oslobodilaca Vozuće

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Uređenje taksi stajališta

IZVJEŠTAJ O NABAVCI -Izrada glavnog projekta pješačkog žičanog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Brezik i izrada vodne studije za prethodnu vodnu saglasnost

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Održavanje postojećeg informacionog sistema Japet eurobudžet sa uključenim modulima i programskim rješenjem općinskih naknada za period 01.01.2020. Do 31.12.2020. Godine

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Održavanje javne rasvjete na području općine zavidovići i elektroinstalacija u zgradi općine zavidovići i zgradi stare općine u 2020. Godini


IZVJEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2019. GODINU

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Vodosnadbjevanje prostorne cijeline MZ “Pašin Konak” I Faza

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Tenderska dokumentacija_održavanje javne rasvjete na području općine zavidovići i elektroinstalacija u zgradi Općine Zavidovići i zgradi Stare Općine u 2019 godini


IZVJEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala i pribora za potrebe Općine Zavidovići za 2019. Godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Isporuka zamjenskih tonera za potrebe Općine Zavidovići za 2019. Godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka i isporuka printera, uređaja za plastificiranje, diktafona, bežičnih miševa, eksternih hard diskova, svičeva i monitora za potrebe Općine Zavidovići

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Sanacija putnih komunikacija na lokalitetu naselja Majdan

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nastavak sanacije i zatvaranja gradske deponije

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Prinudno izvršenje rješenja radi ispunjavanja nenovčanih obaveza putem trećih lica


IZVJEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izgradnja kanalizacione mreže za dio područja uz ulicu Mehmed Spaho, dijela naselja Vučjak i naselja Dragovac

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izrada izmjena i dopuna regulacionih planova Centar I, Centar II, Centar III Zavidovići


IZVJEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izgradnja vodovoda “Vučjak” u MZ “Asim Čamdžić”

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izgradnja kanalizacione mreže za dio područja uz ulicu Mehmed Spaho, dijela naselja Vučjak i naselja Dragovac

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izgradnja vodovoda u mz “Ribnica”

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Javna nabavka radova na realizaciji projekta gradske deponije Faza I

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Isporuka kancelarijskog materijala i pribora za potrebe Općine Zavidovići za 2016. Godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Prinudno izvršenje rješenja putem trećih lica u toku 2016. Godine

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Isporuka zamjenskih tonera za potrebe Općine Zavidovići za 2016. Godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Revizija glavnog projekta sanacije postojeće deponije komunalnog otpada općine Zavidovići i izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izvršenje usluga fizičke zaštite zgrade općine Zavidovići za 2016. godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji i sanaciji/rekonstrukciji individualnih stambenih objekata

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Održavanje javne rasvjete na području općine zavidovići i elektroinstalacija u zgradi općine Zavidovići i zgradi stare općine za period od dvije godine


IZVJEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2015. GODINU

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izvršenje usluga snimanja sjednica općinskog vijeća i drugih događaja i radio emitovanje snimljenog materijala za 2016 godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Zavidovići za sezonu 2015/2016 godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izgradnja čeličnog mosta preko vodotoka otežnja za magistralni vodovodni cjevovod

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izgradnja vodovoda “Vučjak” u MZ “Asim Čamdžić”

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Nabavka,transport i isporuka vodovodnih cijevi za vodovod “Velež-Mahoje”

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Isporuka goriva za potrebe Općine Zavidovići za 2016. Godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izvršenje usluga video snimanja sjednica općinskog vijeća i drugih aktivnosti na području općine Zavidovići i njihovo emitovanje

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izgradnja čeličnog mosta preko vodotoka otežnja za magistralni vodovodni cjevovod

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Izvršenje usluga fizičke zaštite zgrade Općine Zavidovići za 2016 godinu

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Zimsko održavanje lokalnih puteva na području općine Zavidovići za sezonu 2015/2016

IZVJEŠTAJ O NABAVCI – Javna nabavka radova “Infrastruktura-uređenje gradske zelene pijace”

IZVJEŠTAJ O NABAVCI –