Izvještaj sa Kolegija općinskog načelnika

IZVJEŠTAJ SA 1. SJEDNICE KOLEGIJA OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. sjednica Kolegija općinskog načelnika održana je 25.03.2022. godine sa početkom u 08:10 sati, u Kabinetu općinskog načelnika, treći sprat zgrade organa uprave Općine Zavidovići.

Na sjednici Kolegija općinskog načelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Općinski načelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Općinskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar općinskog organa državne službe,
 4. Midhat Bajramović, pomoćnik načelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 5. Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu,
 6. Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizma,
 7. Remzo Šogolj, pomoćnik načelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 8. Izet Bašić, pomoćnik načelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 9. Dženana Hrkić, zamjenik općinskog pravobranioca.

Odsutni članovi Kolegija općinskog načelnika Nijaz Karahasanović, Općinski pravobranilac i Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

Kolegij općinskog načelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Mišljenje po Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići,
 2. Radni materijal za izradu Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići,
 3. Razno.

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o utvrđivanju Mišljenje po Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići,

– Mišljenje po Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići.

Sjednica Kolegija općinskog načelnika završena je u 10:45 sati.