DRUGOSTEPENA KOMISIJA

Drugostepena komisija za rješavanje po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rješenja i drugih prvostepenih akata Općinskog načelnika:

  1. MAJDA MUJANOVIĆ ALIMANOVIĆ, PREDSJEDNIK,
  2. AMERISA SALETOVIĆ, ZAMJENIK PREDSJEDNIKA,
  3. NIHADA HUSEINOVIĆ, ČLAN,
  4. RIJALDA ZAIMI HRVIĆ, ČLAN,
  5. LEJLA POROBIĆ, ČLAN.