Izmjena Javnog poziva poduzetnicima / poduzetnicama za dodjelu poticaja privrede na području općine Zavidovići za 2020. godinu – komponenta i program djelimične sanacije i ublažavanja šteta u privredi uzrokovanih pandemijom corona virusa – Covid 19

Javni poziv poduzetnicima / poduzetnicama za dodjelu poticaja privrede na području općine Zavidovići za 2020. godinu – Komponenta i Program djelimične sanacije i ublažavanja šteta u privredi uzrokovanih pandemijom corona virusa – Covid 19, broj: 02-11-1133/20 od 08.04.2020. godine mijenja se u dijelu: „Poziv za subvencioniranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora na području općine Zavidovići za mjesec mart 2020. godine ostaje otvoren do 31.05.2020. godine do 15:30 sati“, tako da glasi: Poziv za subvencioniranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora na području općine Zavidovići za mjesec mart 2020. godine ostaje otvoren do 22.06.2020. godine do 15:30 sati“.

PREUZIMANJE:
Izmjena Javnog  poziva poduzetnicima / poduzetnicama za dodjelu poticaja privrede na području općine Zavidovići za 2020. godinu